پرستار جکی پسر بیمار داغ

https://www.seedadvisor.eu/media/reviews/photos/thumbnail/300x300s/74/20/98/Nurse-Jackie-598097491a394-59-1501855108.jpg
نوشته شده توسط پسر بیمار اوت 04، 2017
0.0 (0)
8570 0 1 0 0 0
اضافه کردن رسانه ها
نوشتن نظر

نظرات کرنش

گل نوع دوره
شاخص مشخصات / دانه
ارتفاع داخل سالن
داخل سالن زمان گلدهی
بوی / طعم
عجایب طبیعی Breeder Homegrown
ژنتیک پزشکی زن x جک چاک دهنده
تنوع بیشتر Sativa
Flowering Type Photoperiod
جنسیت منظم
محتوای THC 21٪ +
CBD محتوای 0.1٪
عملکرد متوسط ​​- بالا
ارتفاع بوته بلند
رشد می کند در داخل خانه رشد می کند، رشد می کند در خارج از منزل
زمان گلدهی 56 - روز 63
خواص دارویی برای کمک به مسائل پزشکی جدی شناخته شده است

نقد های کاربران

هیچ کاربری دربارهی این فهرست نظر نداده است.

رأی (بالاتر بهتر)
 • فشار هزینه
  این است که به سادگی، میزان 'ارزش آن را' شما احساس خرید کرنش برای قیمت شما پرداخت می شود / به طور متوسط ​​قیمت شده بود.
 • به نظر می رسد فشار
  این اندازه گیری چگونه احساس می کنید به نظر می رسد کرنش، این می تواند هر محصول به پایان رسید و یا ساختار رشد گیاه.
 • بوی کرنش
  این اندازه گیری کنید که چگونه بوی کرنش رای است.
 • طعم کرنش
  این اندازه گیری شما چگونه خواهد طعم و مزه فشار رای است.
 • اثر وزوز
  این اندازه گیری که چگونه شما یافت وزوز و اثر کرنش است.
 • طول وزوز
  این اندازه گیری چه مدت شما یافت فشار اثر آن را برای شما ایجاد شده است.
 • جوانه نرخ / کیفیت بذر
  این اندازه گیری از موفقیت شما را در استفاده از دانه یافت می شود. آیا دانه خود را وارد به دنبال بزرگ و یا بدبختی؟
نظرات